Pogledajte ostale delatnosti :


Servis automobila

Prodaja građevinskog materijala


Prodaja naših peći subvencionisanim kreditima kod svih banaka u Srbiji!

Primer:
Banca Intesa
subvencionisani kreditni aranžman
- 12 - 60 meseci
- 6% godišnja kamata
- 0,5 provizija banke
- bez učešća

Potrebno je da nam se obratite za predračun.

KARAKTERISTIKE FEDRA PEĆI


Peć za stvaranje i sagorevanje biogasa iz uglja, biomase i drugih čvrstih goriva, potpuno je nov proizvod na našem i svetskom tržištu.
Pronalazak je registrovan i zaštićen patentom od strane Zavoda za intelektualnu svojinu u Beogradu.
Proizvod pripada oblasti peći za domaćinstva i peći za centralna grejanja.
Oznaka prema međunarodnoj klasifikaciji patenata je F 24 B 1/02.
Sve poznate peći na čvrsta goriva uglavnom zagađuju okolinu dimom i nesagorelim česticama čađi, zagađuju prostorije u kojima se nalaze (zbog loženja, čišćenja i iznošenja pepela), loše sagorevaju, troše mnogo goriva i zahtevaju mnogo vremena za čišćenje dimnih puteva, loženje i održavanje čistoće prostorija.


Suština pronalaska se sastoji u tome da se potpaljivanjem plamenika (A) odozgo, sagori sav biogas stvoren suvom destilacijom u užarenom uglju. Slobodnim dovodom vazduha u plamen, biogas i sitne nesagorele čestice čađi potpuno sagorevaju jer plamenik sam usisava dodatni kiseonik prema potrebi, a na dimnjak izlazi samo vodena para koja je nevidljiva.
Ovakav proces sagorevanja je omogućen posebno napravljenim plamenikom od lima cilindričnog oblika, perforiranim po celom obodu, zatvorenim sa donje strane, koji se napunjen ogrevom ubacuje u metalni okvir oblika kvadra pregrađen pločom B na dva dela: C (otvoreni) i D (zatvoreni) i tako sačinjava peć. Posle izgaranja plamenik A se zamenjuje drugim a prethodni se posle istresanja pepela ponovo napuni i pripremi za potpalu.