Preuzmite informator:

    

"FERIT'' d.o.o. za proizvodnju, trgovinu na veliko i malo i usluge

Adresa firme:

21420 Bač
Ul. JNA 112.

Tel/faks:
021/771-675,
021/ 770-250,

021/771-283.

I-mejl:
radomirferit@abakusbp.net

Tekući računi:
340-3399-15 Erste Banka

Rajfajzen banka
265-2010310003426-62

160-254519-06 Banka Inteza

PIB:
101451585

Registarski broj:
82040144

Matični broj:
08405093