Преузмите информатор:

    

"ФЕРИТ'' д.о.о. за производњу, трговину на велико и мало и услуге

Адреса фирме:

21420 Бач
Ул. ЈНА 112.

тел/факс:
021/771-675,
021/ 770-250,

021/771-283.

И-мејл:
radomirferit@abakusbp.net

Текући рачуни:
340-3399-15 Ерсте Банка
265-2010310003426-62 Рајфајзен банка
160-254519-06 Банка Интеза

ПИБ:
101451585

Регистарски број:
82040144

Матични број:
08405093