Грађевински материјал


Поред свог основног производног програма „Ферит“ нуди под изузетно квалитетним условима и:
-БЕТОНСКО ЖЕЉЕЗО, глатко и оребрено;
-АРМАТУРНЕ МРЕЖЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО;
-БИНОРЕ;
-ФЕРТ ГРЕДИЦЕ;
-ЕЛЕКТРОДЕ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ;
-ХЕКСАГОН ПЛЕТИВА;
-РАБИЦ ПЛЕТИВА;
-КАНЦЕЛАРИЈСКЕ СПОНКЕ;
-СПАЈАЛИЦЕ РАЗНИХ ОБЛИКА;
-КЊИГОВЕЗАЧКУ ЖИЦУ;
-ЖИЦУ ЗА БАЛИРАЊЕ;
-ЖАРЕНУ ЖИЦУ;
-ПОЦИНКОВАНУ ЖИЦУ;
-ЕКСЕРЕ;
-ХИДРОИЗОЛАЦИЈУ;
-ГАШЕНИ КРЕЧ;
-ОПЕКАРСКЕ ПРОИЗВОДЕ;
-РЕЗАНУ ГРАЂУ итд...

Арматурне мреже, арматурно решеткасти носачи (бинори) и оребрена арматура ЧБР.
Арматурне мреже свих типова и Q и R мреже.
Арматурни носачи висине 95 и 125мм, дужине 12м.
ЧБР - у димензијама профила 10,12,14,16,18 и 20мм, квалитета ст-500 у шипци дужине 12м.
Примена: Грађевинска оператива и трговина.